Buro Schakel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens met uw toestemming. Buro Schakel zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar stellen. De consument heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van de door ons bijgehouden gegevens. Buro Schakel gebruikt persoonlijke gegevens om de volgende diensten te leveren: Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand.

Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Buro Schakel fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Buro Schakel verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt.

Disclaimer

Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan Buro Schakel niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Buro Schakel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de website.

De website is eigendom van Buro Schakel. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, logo’s en beelden, behoren toe aan Buro Schakel.

Buro Schakel draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de website, noch voor de informatie, software, producten en diensten die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Buro Schakel aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Buro Schakel
KVK: 244 529 44
BTW: NL 1813.57.409.B01
IBAN: NL96 RABO 0342 7923 50
BIC: RABONL2U