Buro Schakel

Disclaimer

Socials

Contact

eric@buroschakel.nl
+31 681400141
studio: Rotterdam

Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:

Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan Buro Schakel niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Buro Schakel is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de website.

De website is eigendom van Buro Schakel. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, logo’s en beelden, behoren toe aan Buro Schakel.

Buro Schakel draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de website, noch voor de informatie, software, producten en diensten die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Buro Schakel aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Buro Schakel
KVK: 244 529 44
BTW: NL 1813.57.409.B01
IBAN: NL96 RABO 0342 7923 50
BIC: RABONL2U